Skypim Toolbox – Plug & Play

Så er du hurtigt i gang.

Erfaring og viden omkring PIM

I værktøjskassen har vi samlet mange års erfaring og viden omkring PIM-løsninger. Den er fyldt med standard integrationer, og understøtter problemstillinger ved digitalisering på bedste vis. Softwaren bliver løbende opdateret og sikrer, at man endelig kan skabe professionelle PIM-løsninger til skarpe priser.

SkyPIM Toolbox

Den optimale værktøjskasse.

SkyPIM er software udviklet til mennesker. Bygget med udgangspunkt i mange årtiers erfaring omkring udvikling og idriftsættelse af komplekse PIM løsninger. Her har vi erfaret at PIM og de tilknyttede integrationer kun virker, hvis de troværdigt afspejler virkelighedens arbejdsprocesser. Den tilgang har vi forfinet ved at automatisere kompleksiteten og det ressourcekrævende. På den måde opnår du et system, der tilpasser sig din forretning, og ikke omvendt. Her kan du trygt overlade dine data til et system, du kan stole på.

  • En troværdig platform til håndtering af dine masterdata
  • Vi gør digitaliseringsprocessen menneskelig
  • Til dig der ønsker det bedste grundlag for dine data
  • Få et system der kan vokse sammen med din forretning
  • Bygget på verdens bedste platform – Oracle

SkyPIM Toolbox

Den optimale værktøjskasse.

Data Organisering

Kom sikkert gennem digitaliseringen.

Det allervigtigste i forbindelse med indførelse af et PIM system, er at virksomhedens data bliver organiseret optimalt, så kvaliteten af data sikres og der skabes en ægte Omnichannel oplevelse for kunderne. Dette kræver et centralt, troværdigt og kontrolleret system, der kan tilpasses virksomhedens måde at arbejde på og ikke at virksomhedens data skal tilpasses systemet. Løsningen er skyPIM, bygget på 30 års erfaring med optimering af data, og forudsætningen for at skabe overblik og sikre en succesfuld digitalisering af virksomheden.

  • Optimering af virksomhedens data
  • Fremtidssikring af data
  • Automatisering af forretningsgange
  • Webshoppen understøttes optimalt
  • Alle produktoplysninger samles ét sted
  • Produktdata fordeles på tværs af flere kanaler

   

   

Data Organisering

Kom sikkert gennem digitaliseringen.

Datatyper

Hurtigt i gang med berigelsesarbejdet.

Systemet er som standard sat op med relevante datatyper til brug for en digitalisering af din virksomhed. Det indeholder fra starten de mest grundlæggende felter, så du hurtigt kan komme i gang med berigelsesarbejdet. Efterhånden som digitaliseringsprocessen tager form, kan du ganske enkelt udbygge løsningen med nødvendige datatyper og felter, for at understøtte dine specifikke arbejdsgange.

  • Du kan hurtigt komme i gang med berigelsesarbejdet
  • Opsæt systemet så det afspejler din virkelighed
  • En intuitiv brugergrænseflade til udvidelse og daglig vedligeholdelses
  • Du kan selv oprette egne datatyper, felter, relationer og arbejdsgange

Datatyper

Hurtigt i gang med berigelsesarbejdet.

Sprog

Tal samme sprog som dine markeder.

Med versionshåndteringen styrer du let og effektivt alle typer sprog, såvel tekst som billeder. Måden skyPIM styrer versioner på er meget effektiv i forbindelse med markedsføring af identiske produkter mod flere brands. Ved at udnytte versionshåndteringen bringes information ud til flere markeder på kortere tid.

  • Ubegrænset antal sprogversioner
  • Ubegrænset antal versioner af billeder og tekster
  • Mulighed for definition af felter til versionering
  • Definere nedarvning fra version til version, så den passer til dit behov
  • Reducere fejl ved at genbruge sprogversionerede lister

   

   

Sprog

Tal samme sprog som dine markeder.

Varianter

Udnyt variantværktøjet og undgå dobbeltarbejde.

Med variantværktøjet får du en optimal styring af dine variantprodukter. Du kan binde varianter sammen gruppevis. Så produktinformationen holdes på rette niveau, og du undgår dobbeltarbejde. Som eksempel kan variantprodukter leveres automatiseret til din webshop, uden en specialudvikling på shoppen.

  • Samling af variantfelter i variantkategorier
  • Redigering af variantværdier i brugervenligt skema
  • Nedarvning fra gruppeniveau
  • Byg variantgrupper med drag-and-drop eller fuldautomatisk
  • Du skal kun udføre arbejdet én gang

Varianter

Udnyt variantværktøjet og undgå dobbeltarbejde.

Egenskaber

Udnyt kategorier i alle integrationer.

Et avanceret og dog intuitivt system, hvor du kan styre kategorier, facetter, og udnytte de automatiske processer i systemet. Du vedligeholder dem kun ét sted, og automatikken i skyPIM sørger for, at de overføres gennem integrationerne.

  • Sammensæt og genbrug kategorier efter eget valg
  • Facetstyring der automatisk overføres til web
  • Kommer automatisk ud gennem API
  • Kontrollerer hvordan et felt skal opføre sig
  • Kan sættes på alle produkter og foldere
  • Ubegrænset antal

   


   

Egenskaber

Udnyt kategorier i alle integrationer.

Brugere

Skræddersy din egen løsning.

Med skyPIM har du mulighed for at tildele rettigheder på alle niveauer, så du får en løsning der er skræddersyet til den enkelte gruppe eller bruger.

  • Mulighed for at oprette dataspecifikke tilladelser
  • Opret adgangsbegrænsninger for grupper eller enkeltpersoner

Brugere

Skræddersy din egen løsning.

Kanaler

Del informationer med dit økosystem.

Uanset kompleksiteten af det økosystem din forretning indgår i, skal det være nemt at sende data videre ud i forskellige kanaler – på en kontrolleret måde. Med skyPIM får du en skalérbar og automatisk løsning, så du kan drive en effektiv forretning.

  • Udstil dine prislister baseret på salgskanal, data eller katalog
  • Udstil data baseret på det marked de ses på
  • Opret kampagner og udstil alternative versioner af kanaler
  • Automatisk synkronisering af data på tværs af kanaler

Kanaler

Del informationer med dit økosystem.

Bundles

Skarp håndtering af dine produkter.

Mange virksomheder sælger deres produkter både til individuelle priser, men også som kombinationer af produkter i form af "bundter" med en sammensat pris. Med skyPIM kan du danne kombinationer alt efter, hvad der giver den mest praktiske håndtering. Løsningen understøtter stadig, at indhold automatisk sendes på tværs af kanaler – uanset om det er e-commerce, printbare PDF-filer eller noget helt tredje.

  • Du kan oprette nøjagtig så dybe niveauer, som du har behov for
  • Sammensæt dit sortiment efter eget ønske
  • Du kan tilbyde flere produkter til salg som ét kombineret produkt
  • Genbrug informationer og opnå effektivisering

   

Bundles

Skarp håndtering af dine produkter.

Kategorier

Intelligent organisering af data.

I skyPIM kan en folder mere end blot indeholde data – den er intelligent og skræddersyet til netop dit behov. Denne essentielle funktionalitet giver mulighed for at organisere data på en overskuelig måde, der samtidig tager højde for de forretningsgange, hvori data benyttes.

  • Udstil data automatisk på baggrund af valgte grupper
  • Du har mulighed for at udbygge med egne felter og informationer
  • Automatisk overførsel til kanaler med indbyrdes relationer
  • Kan automatisk understøtte et ubegrænset antal brands, kanaler og kataloger

   

Kategorier

Intelligent organisering af data.

Strukturer

Tag kontrol over data, og skab overblik.

Funktionen til at styre træstrukturer er meget fleksibel og enkel at betjene. Der er ingen begrænsninger, du kan oprette præcist den type og det antal der passer til arbejdsgangen i netop din virksomhed. Man kan organisere alle typer data, og samme element kan være tilknyttet flere træstrukturer. Her er du ikke begrænset til en teknisk ide, om hvordan du bedst organiserer dine data.

  • Ubegrænset antal træstrukturer
  • Alle datatyper kan organiseres i en træstruktur
  • Data optræder kun én gang, men kan tilknyttes flere strukturer
  • Strukturen kan organisere data, der skal stilles til rådelighed via API
  • Du kan slette, flytte og kopiere uden at ændre bagvedliggende produkter
  • Du kan lave specialiserede strukturer til specifikke formål
  • Mulighed for at styre brugerrettigheder

Strukturer

Tag kontrol over data, og skab overblik.

Mapping lister

Ensartethed omkring informationer.

Mapping lister i skyPIM giver et stærkt værktøj, der knytter faste ord eller vendinger til bestemte felter. Der er også mulighed for en versionering af værdierne i listerne.

  • Fleksibel konfiguration
  • Reduktion af fejlkilder
  • Opsætte en liste over ord eller sætninger der stilles til rådighed
  • Fuld understøttelse for en versionering af værdier i listen
  • Mulighed for at koble billede eller logo til de enkelte emner i en liste

Mapping lister

Ensartethed omkring informationer.

Tekstbibliotek

Optimering af faste tekster.

Tekstbiblioteket understøtter lagring, søgning, redigering, organisering og genbrug af tekster inden for en organisation. Tekstbiblioteket fokuserer på en lingvistisk tilknytning af tekster og digitale data.

  • Sikring af ensartethed i virksomhedens udtryk
  • Mulighed for at organisere frit og oprette egne felter
  • Genbruge oversættelser

Tekstbibliotek

Optimering af faste tekster.

Nedarvning

Fleksibilitet – uden at gå på kompromis.

Tanken med skyPIM er at gøre det så generisk, at det kan løse alt du har brug, men stadig så intelligent at identisk information ikke skal indtastes flere forskellige steder. Hjertet i skyPIM er mulighed for at oprette alle grundliggende dele af systemet dynamisk, og samtidig tilknytte en fleksibel og frit flydende håndtering af sprog og version. Systemet bliver dog ikke så komplekst, at du mister overblikket.

  • Ubegrænset oprettelse af sprog og versioner
  • Frit flydende tilkoblinger mellem sprog og versioner
  • Nedarvning mellem produkter på flere forskellige niveauer
  • Nedarvning af sprog og versioner i mappelister og søgeord

   

Nedarvning

Fleksibilitet – uden at gå på kompromis.

Data berigelse

Få din virksomhed i digital topform.

At berige og vedligeholde data på det niveau der kræves, for at din virksomhed er i digital topform, er meget store. Det er ekstra arbejde til virksomhedens fagspecialister, som skal omsætte deres store viden digitalt. Vi har mange års erfaring med denne proces, og er ydmyge overfor opgaven med at gøre berigelsesprocessen så effektiv som muligt. Hvis produktchefen er vant til at arbejde i Excel, er det vigtigt at kunne bruge dette værktøj i berigelsesprocessen. Det kan være salgsmedarbejderen, der har ansvaret for formuleringen af produkternes salgstekster. Denne person anvender ofte Word i sit arbejde, og her er det praktisk, at kunne berige produkterne direkte fra Word. Netop Office pakken som de fleste virksomheder anvender, tilbyder vi en hel unik integration til. Man kan reelt styre hele sin berigelsesproces fra Office 365.

Det er i det hele taget enkelt at tilpasse skyPIM præcist de mange processer der er omkring berigelse af data i en virksomhed. Der er selvfølgelig et stort stykke arbejde forbundet med grundberigelsen, men det er mindst lige så vigtig fremadrettet at fastholde og udbygge det digitale niveau. Her byder skyPIM ind med værktøjer til automatisering, hvor det er muligt.

Hvis du udnytter skyPIM’s mange muligheder for at effektivisere berigelsesprocesserne, vil du opnå en ressourcebesparelse, og samtidig kunne bringe dit produkt hurtigere til markedet end konkurrenten.

  • Effektiv berigelse på brugernes præmisser
  • Mulig berigelse direkte fra Office 365
  • Højt digitalt niveau er en forudsætning for hurtig adgang til markedet
  • Få styr på alle slags data
  • Intuitive værktøjer, der hjælper dig med at segmentere og tilpasse dine data
  • Ubegrænsede attributter og udvidelige taksonomier
  • Forøger nøjagtigheden af ​​trykte materialer
  • Sikre virksomhedens digitale udtryk

Data berigelse

Få din virksomhed i digital topform.

Sky Manager

Opsæt workflows – nemt og effektivt.

Et fleksibelt og kraftfuldt system til håndtering af forretningsgange, hvor man hurtigt kan opsætte alle workflows der er brug for. Opgavesystemet anvendes til at organisere og berige alle typer data, med mulighed for at filtrere data præcist som ønsket. Er tilgængeligt fra en browser samt Office 365 og kan betjenes af personer uden teknisk indsigt.

  • Opsætning af egne søgninger
  • Opsætning af egne gridvisninger
  • Opsætning af egne skærmvisninger
  • Integreret del af Office 365
  • Konfiguration af egne funktioner
  • Mulighed for at styre brugerrettigheder
  • Direkte import eller eksport af data
  • Opdatering af informationer direkte i systemet
  • Opret egne menu systemer

   

Sky Manager

Opsæt workflows – nemt og effektivt.

Sky 365 Excel

Få enorm værdi ud af Microsoft Excel.

Det er ikke helt forkert, når nogen påstår at Excel er verdens mest udbredte PIM system. Verdens virksomheder har samlet enorme mængder af værdifuld information i Excel. Den store udfordring er at data ofte eksisterer i mange versioner, at den derfor mangler konsistens, og at der ofte ikke er styr på, hvor filerne er placeret. Vi har kombineret Excel og skyPIM, så du kan udnytte alle mulighederne for berigelse og automation i skyPIM, direkte via Microsoft Excel. En helt ny metode at udnytte allerede eksisterende viden og data.

  • Få endnu mere værdi ud af dine Excel ark
  • Arbejd med PIM i et system du allerede kender
  • Fuld adgang til skyPIM
  • Styr dine processer direkte fra Excel
  • Centralisering af data, uden at gå på kompromis
  • Strømlining af data og forretningsgange
  • Et stærkt værktøj til at håndtere produktdata

Sky 365 Excel

Få enorm værdi ud af Microsoft Excel.

Sky 365 Word

Microsoft Word og skyPIM – en skarp cocktail.

Vi har integreret skyPIM med Office 365, så du fra Microsoft Word har fuld adgang til skyPIM’s database, hvilket giver en masse nye muligheder. Du har Word adgang til hvilken som helst type data i skyPIM systemet, det er tekstbibliotek, billeder, produkter mm. Det giver mange muligheder for genbrug af data, automatisering af dokumenter, central vedligeholdelse og organisering af tekster. Og du kender jo allerede Word, så det er hurtigt at komme i gang.

  • Du kan bruge Word-skyPIM som CMS system
  • Du kan bruge Word-skyPIM som tilbudssystem
  • Du kan bruge Word-skyPIM som dokumenthåndteringssystem
  • Du kan håndtere publiceringer direkte fra Word
  • Du kan arbejde med PIM i et allerede kendt system

Sky 365 Word

Microsoft Word og skyPIM – en skarp cocktail.

Trigger handling

Bevar overblikket i berigelsesprocessen.

Udvid selv skyPIM med logikken, der passer til dine forretningsgange. På den måde kan du sikre ensartethed i data, og dermed opnå en større udnyttelse af ressourcerne i berigelsesprocessen. Med skyPIM kan du selv indbygge den nødvendige logik, så du bevarer overblik og kontrol i berigelsesprocessen.

Eksempler på regler kunne være:

 1. Find produkter hvor EAN-nummeret ikke er udfyldt.
 2. Find produkter hvor højde, længden og bredden ikke er fyldt, og farven er blå.

  • Overblik – tilpasset dine forretningsgange
  • Ubegrænset opsætning af regler og logik

Trigger handling

Bevar overblikket i berigelsesprocessen.

Automatisering

Data automatik der skaber stor værdi.

For at din virksomheds digitale informationsplatform skal være up-to-date, kræves der en løbende opdatering, ligesom data anvendes på mange måder. SkyPIM definerer intelligente workflows baseret på de specifikke egenskaber, som dine brands, kataloger og samarbejdspartnere har. Platformen kan simpelthen automatisere din hverdag, så du i stedet kan bruge ressourcerne på at udvikle din forretning.

  • Byg dine egne automatiserede workflow med notifikationer
  • Fuldautomatisk produktionsflow af datablade
  • Planlagte opdateringer
  • Automatisk levering af data til webshop

   

   

   

   

Automatisering

Data automatik der skaber stor værdi.

Event håndtering

Automatisér dine handlinger.

Med systemet kan du bygge stærke automatiserede workflows på en hurtig og nem måde. Integrationsworkflow kræver ofte mange konsulenttimer, men systemet er allerede klar til dette. Du kan som eksempel overvåge ændringer i produktdata, for derefter fuldautomatisk at sende de ændrede data til dit website.

  • Definition af egne handlinger
  • Schedule dine handlinger
  • Sende notifikationsmail
  • Binde import og eksport sammen

Event håndtering

Automatisér dine handlinger.

Dataflow funktioner

Sammensæt stærke arbejdsgange.

Med dataflow funktionerne i skyPIM kan du opbygge præcis de automatiske processer, du har brug for. Og dette endda uden viden om programmering – i andre systemer vil dette typisk kræve ekspertindsigt. Som basis er der et bredt udvalg af funktioner, men du kan også uploade specialudviklede funktioner.

  • Send mail
  • Import
  • Eksport
  • Byg dine egne funktioner

Dataflow funktioner

Sammensæt stærke arbejdsgange.

Add-on udvidelser

Gør din skyPIM platform unik.

Selvom skyPIM har funktioner, der understøtter det meste, kan din virksomhed have særlige behov som kræver specialudvikling. Du kan derfor få specialudviklede funktioner registeret i skyPIM platformen, så de altid er tilgængelige på den til enhver tid kørende version af skyPIM. Denne service betyder at dine specialudviklinger aldrig bliver forældede i forhold til udviklingen af skyPIM.

  • Funktioner der understøtter specifikke behov
  • Fremtidssikret specialudvikling
  • Du kan udvide i takt med stigende behov
  • Du kan automatisere hvert trin i hver proces

Add-on udvidelser

Gør din skyPIM platform unik.

Publicering

Publicering kan gøres enkelt.

Selvom om mange trykte publikationer er forsvundet de senere år, så har flere virksomheder fortsat et stort behov for at fremstille dokumentationsmateriale i et offline format – typisk PDF. Da en stor del af vores DNA kommer fra grafisk produktion indeholder skyPIM faciliteter, der kan effektivisere din grafiske produktion. Vælg et system du kan stole på, så du kan optimere dine ressourcer bedst muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

  • Nem og fleksibel publicering
  • Automatisk databladsproduktion
  • Automatisk katalogproduktion
  • Designmanualer overholdes
  • Altid aktuelle priser og produktbeskrivelser
  • Frigørelse af interne ressourcer

Publicering

Publicering kan gøres enkelt.

Kataloger – produktion

Brug tiden optimalt.

Med skyPIM slipper du for det tunge og ofte fejlbehæftede rutinearbejde, i stedet kan der fokuseres på andre væsentlige områder. I skyPIM kan produktionen være fuldautomatisk, men typisk vælges en semiautomatisk måde. Her får du alt indhold leveret til InDesign, men bevarer kontrol over den kreative proces med finjusteringer og det grafiske udtryk. Nu kan de grafiske medarbejdere ganske enkelt bruge tiden på det, de er bedst til.

  • Du kan tilrette indhold tættere på deadline
  • Billigere produktion
  • Brug de grafiske medarbejdere korrekt
  • Enkel håndtering af store datamængder

   

Kataloger – produktion

Brug tiden optimalt.

Datablade – produktion

Fuldautomatisk effektivitet.

Udnyt kraften bag en PIM løsning og producér dine trykbare materialer med et enkelt klik. De trykte publikationer kan opsættes ved hjælp af prædefinerede designskabeloner fra enten Adobe InDesign eller Word 365. Indholdet hentes automatisk fra den database, hvor du har alle produktinformationer samlet.

  • Publikationer opdateres med det samme på alle kanaler
  • Foruddefinerede layouts kan sikre din brandidentitet
  • Slut med manuelle processer
  • Udskiftning af sprog sker lynhurtigt
  • Arbejd og vedligehold dine skabeloner direkte i InDesign
  • Arbejd og vedligehold dine skabeloner direkte i Word

   

Datablade – produktion

Fuldautomatisk effektivitet.

InDesign workflow

Lad grafikeren arbejde grafisk.

Her opnår du en hel unik grad af automatisering – og det er uden ekstra plug-in software til InDesign. SkyPIM leverer en XML fil, der har alt indhold. Med standard InDesign funktioner dannes der link til de leverede data, hvorefter du kan opdatere dit dokument. Er særlig velegnet, når du har grafisk komplicerede dokumenter med mange tabeller og sprogskift.

  • Mønstring af indhold til InDesign dokument
  • Anvend standard InDesign uden plugin
  • Automatisk opdatering (ændringer af sprog)
  • Styring af komplekse dokumenter
  • Arbejde med gentagne data
  • Oprette pladsholdere til automatisk layout

InDesign workflow

Lad grafikeren arbejde grafisk.

Exploring

Gå på opdagelse i dine produkter.

Det kan være du ønsker en traditionel søgning ved brug af filtre og facetter, eller måske en mere interaktiv tilgang, hvor du kommer tættere på kunderne. Med skyPIM kan du skabe en brugeroplevelse der er helt unik, og hvor du stadig bevarer din egen visuelle brandidentitet.

  • Du kan skabe dynamiske produktkombinationer
  • Vedligeholdelse af filtre og facetter direkte i PIM
  • Direkte adgang via standard API kald
  • Præsenteret med din egen visuelle brandidentitet
  • Giv en bedre oplevelse til brugeren

Exploring

Gå på opdagelse i dine produkter.

Sky Explorer

Gør data tilgængelige – lynhurtigt.

Gør sky Explorer til din egen med dens utallige muligheder for tilpasninger. Du får de avancerede funktioner i sky Explorer præsenteret med din egen visuelle brandidentitet.

  • Download med mulighed for beskæring samt ændring af størrelse og format
  • Download samling af data som zip
  • Mulighed for shoppingkurv, eller container for anonyme brugere
  • Tilpasning så den afspejler din branding identitet
  • Widgetbibliotek og API kan trække på den avancerede task funktionalitet kendt i skyPIM
  • Dynamisk angivelse af søgefiltre, felter, rettigheder
  • Lav dine egne widgets
  • Teknologien bygger på Kendo og JavaScript

Sky Explorer

Gør data tilgængelige – lynhurtigt.

Beslutningstræer

Interaktiv tilgang til guidet søgning.

Brugerne forventer at kunne søge og få gode resultater, selvom de måske ikke ved præcis, hvad de søger efter. Lever du ikke op til dette, vil de søge et andet sted, og de vender formentlig ikke tilbage – lige med det samme.

Den største del er dækket ved brugen af filtre og facetter, men for nogle er søgninger mere end blot at lede efter et ord i en liste. Søgninger er kontekstuelle, kategoriserede og oftest formuleret som spørgsmål. Med beslutningstræer i skyPIM kan du oprettede en interaktiv og guidet søgning, og på den måde hjælpe dine kunder med at præcisere det de søger.

  • Ubegrænset antal knudepunkter i træet
  • Ubegrænset antal træer
  • Guidet og interaktiv brugeroplevelse

Beslutningstræer

Interaktiv tilgang til guidet søgning.

Produkt konfigurator

Skab dynamiske kombinationer af produkter.

Med en produkt konfigurator fra skyPIM, kan du tilbyde dine kunder, selv at kombinere produkterne på dine websites. Med den indbyggede konfigurationsguide kan du sikre, at kunderne får præcis den sammensætning af et produkt de ønsker. Du kan samtidig sikre, at de kun præsenteres for lovlige kombinationer.

  • Mulighed for dynamiske kombinationer af dine produkter
  • Du kan optimere salgsprocesserne med selvbetjening
  • Direkte adgang via standard API kald

Produkt konfigurator

Skab dynamiske kombinationer af produkter.

Sky Connect

Intelligent og målrettet integration.

SkyPIM er en cloud-baseret teknologi, på en moderne teknologiplatform. Den sikrer en effektiv integration på standarder som nemt understøttes af partnere og andre leverandører, uanset om det gælder integrationer baseret på overførsel af filer, eller en mere direkte tilgang via det kraftfulde og fleksible API. Har du specielle regler eller arbejdsgange, samler du let den specialudviklede kode i skyPIM. Her har du overblik over integrationerne ét sted, og du sikrer en god og velorganiseret udnyttelse af produktinformationerne.

  • Cloud-baseret teknologi på en moderne teknologiplatform
  • Understøtter din forretning og dine interne arbejdsgange
  • Sikkert, effektivt og baseret på åbne standarder
  • Sikrer en god og velorganiseret udnyttelse af produktinformationerne
  • Du kan indføre egne funktioner og regler direkte i skyPIM

Sky Connect

Intelligent og målrettet integration.

Import

Bygget til at gøre en forskel.

Gennem et avanceret og velbeskrevet workflow system, tilbydes fleksible, kraftfulde og stabile integrationer. På den måde kan du importere data, der understøtter din forretning og dine interne arbejdsgange. Med skyPIM kan du let og enkelt, opsætte den integration der passer på netop din forretning og det økosystem den indgår i.

  • Modtag data fra nuværende systemer og services
  • Understøtter som standard direkte import fra XML, CSV og Excel
  • Brugervenligt add-on til Word og Excel, hvor data kan vedligeholdes direkte i PIM
  • Avanceret integration mellem systemer via et veldokumenteret API
  • Integration af data fra flere kilder, formater og kommunikationskanaler
  • Intelligent workflow, hvor du kan oprette flows til alle dele af en import proces
  • Automatisk tilknytning af billeder, filer og produktrelationer
  • Mulighed for selv at opsætte workflows – uden begrænsninger

   

   

Import

Bygget til at gøre en forskel.

Eksport

Hent præcis de data du ønsker.

Det avancerede workflow-system giver fleksible, kraftfulde og stabile integrationer, så du kan eksportere data sikkert og effektivt. Den generiske eksport giver mulighed for direkte at eksportere i XML, CSV eller Excel. Du kan også eksportere dine data til et API, hvorfra du kan få adgang til dine data via API-opkald.

  • Eksportér direkte til XML, CSV eller Excel filer
  • Eksportér via et avanceret og veldokumenteret API – i enten XML eller JSON
  • Eksportér som DELTA, så du kun udveksler de ændringer, der er foretaget i systemet
  • Avanceret workflow-motor, der understøtter dine arbejdsgange
  • Manuel samt delvis eller fuldautomatiseret eksport til alle kanaler
  • Integrerede workflows og procesbaseret automatisering
  • Udveksling af produktinformation til det rigtige marked, salgskanal eller platform
  • Du kan tilgå data fra standard plugins eller fremstil dit eget med platformens API
  • Mulighed for on-the-fly udtræk direkte fra brugergrænsefladen til Excel

Eksport

Hent præcis de data du ønsker.

API

Få et API du kan stole på.

Cloud-baseret teknologi, på en moderne teknologiplatform, der giver nem skalering til ethvert behov. Det er sikkert, effektivt og baseret på åbne standarder, hvilket giver en API-grænseflade som andre partnere og leverandører nemt kan understøtte. Ganske enkelt en god og velorganiseret udnyttelse af produktinformationerne fra skyPIM.

  • Eksportér via et avanceret og veldokumenteret API
  • Repræsentationssprog i XML eller JSON
  • Eksportér som DELTA – du udveksler kun de ændringer der er foretaget i systemet
  • Udveksle produktinformation til det rigtige marked, salgskanal eller platform – hurtigt, sikkert og effektivt
  • Få adgang til det samme API som skyPIM er bygget på

API

Få et API du kan stole på.

Dynamisk integration

En løsning der passer 100% til dig.

Selvom skyPIM er en moderne cloud-baseret teknologi, der sikrer en effektiv integration på åbne standarder, er det ikke sikkert, at der er 100% understøttelse af netop din forretning og dine særlige interne arbejdsgange. Hvis du har specielle behov, kan du få indført egne funktioner og regler direkte i skyPIM. Dermed er du sikret, at kode udviklet specifikt for din forretning, altid er tilgængelig på den til enhver tid kørende version af skyPIM platformen.

  • Få en løsning der passer 100% til dig
  • Kan altid afvikles på den kørende version af skyPIM
  • Tilpas og vedligehold dine integrationer ét sted

Dynamisk integration

En løsning der passer 100% til dig.

Digital Asset Management

Kontrol, overblik og sikkerhed.

Arbejd på dit lokale filsystem eller upload et originalt højtopløseligt produktbillede i skyPIM. Billedet autoskaleres til den kanal, som det benyttes i, ligesom det automatisk tilknyttes de produkter det pågældende billede indgår i – alt sammen ud fra simple regler.

Med Medie biblioteket kan du frit organisere dine medier, kategorisere, tilføje søgeord, lave sprogstyrede variationer eller lave felter, så du kan tilknytte SEO-tekster og metadata, der beskriver netop dine billeder.

Med de avancerede funktioner i sky Explorer gør du informationer tilgængelige, så de afspejler din egen visuelle brandidentitet.

  • Fuld kontrol og overblik med billeder, video og grafik
  • Fuld kontrol med versioner og udgaver
  • Webadgang til relevante billeder, video og grafik
  • Ingen manuel konvertering, kopiering eller håndtering
  • Billeder, video og grafik med søgeord, SEO og metadata
  • Automatisk opdatering af website, webshop og intranet
  • Automatisk opdatering af billeder og grafik i PDF-filer

Digital Asset Management

Kontrol, overblik og sikkerhed.

Digital Asset Manager

Automatisk opdatering på alle kanaler.

Med Digital Asset Management fra skyPIM vedligeholdes grafik, datatunge billeder og video kun ét sted i én udgave. Systemet tilknytter, konverterer og leverer automatisk versioner til de kanaler du benytter i dit digitale workflow.

  • Fuld kontrol over versioner og udgaver
  • Ingen manuel konvertering, kopiering eller håndtering
  • Automatisk opdatering af website, webshop og intranet
  • Automatisk opdatering af billeder og grafik i PDF-filer

   

Digital Asset Manager

Automatisk opdatering på alle kanaler.

Medie bibliotek

Optimal organisering af dokumenter og filer.

Standard Medie bibliotek med indbygget fleksibilitet, så det nemt kan tilpasses netop dine behov. Understøtter lagring, søgning, redigering, organisering og genbrug af digitale objekter. Medie biblioteket fokuserer på multimedieressourcer, såsom billeder, filer, video og lyd. Kan med stor fordel anvendes til at organisere og berige udvalgte asset, som er registreret i DAM systemet

  • Berigelse af data til filer
  • SEO berigelse
  • Samling af dokumenter
  • Berigelse i forhold til anvendelse

Medie bibliotek

Optimal organisering af dokumenter og filer.

Lokal filserver

Byt en passiv filserver ud med et aktivt filsystem.

Du integrerer den interne filserver med skyPIM og opdaterer automatisk alle websites, webshops og systemer hvor billeder, grafik og video benyttes. Nu forvandles en traditionel passiv filserver til et intelligent og aktivt filsystem, der automatisk synkroniserer data på tværs af kanaler. På den måde skal du kun håndtere filer ét sted i én version – det er da overskueligt.

  • Filer er ét sted i én version
  • Relation mellem filer er registreret
  • Aktiv og intelligent filstruktur
  • Automatisk opdatering af kanaler
  • Automatisk opdatering af websites
  • Integration mellem alle relevante systemer
  • Brugerne bemærker ingen ændring i arbejdsgangen

Lokal filserver

Byt en passiv filserver ud med et aktivt filsystem.

CMS & e-commerce

Udnyt hele kraften bag PIM.

Der stilles stigende krav til virksomhedens CMS og e-commerce løsninger. Behov for hurtig og rigtig information eller servicefunktioner som kundelogin med adgang til individuel information, prislister eller datablade.

For at kunne håndtere nuværende og fremtidige krav er det vigtigt at få opbygget en optimeret og effektiv digitaliseringsplatform, der samler data og funktioner ét sted. Med skyPIM sikres en veludført integration, der gør at virksomhedens CMS og e-commerce systemer på en nem og økonomisk måde, kan imødekomme fremtidens krav.

Platformene håndterer alle disciplinerne ved CSM og e-commerce, hvilket reelt betyder at virksomheden er uafhængig i valget af hvilket CMS eller e-commerce system der benyttes. Det er både let at skifte eller understøtte flere forskellige e-commerce systemer på samme tid.

  • Uafhængig af CMS systemer
  • B2B funktioner er indbygget som standard
  • Plug & play integration til flere CMS og e-commerce systemer
  • Mulighed for kundespecifikke moduler

CMS & e-commerce

Udnyt hele kraften bag PIM.

WooCommerce

Fuldt udbygget B2B løsning.

Her er tale om et plug & play modul i ordets forstand. På ingen tid har du integreret WooCommerce med skyPIM, hvor du automatisk får adgang til skyPIM’s professionelle B2B funktioner. Det betyder at webudvikleren kan koncentrere indsatsen omkring udtrykket, da data og funktionalitet bliver leveret af skyPIM. Man har med skyPIM og WooCommerce plugin mulighed for hurtigt at bygge en e-commerce løsning på et højt niveau, samtidig med at omkostningerne holdes nede.

  • Historik: ordrer, fakturaer mm
  • Igangværende ordrer, shop og ERP
  • Kundespecifikke priser
  • Kundespecifikke produkter
  • Kundespecifikke lister
  • Favoritlister
  • Brugerstyret adgang
  • Sælger kan logge ind som kunde
  • Udsend mail via liste
  • Produktion af datablade – e-paper, PDF-fil eller til tryk
  • Produktion af kataloger – e-paper, PDF-fil eller til tryk
  • Automatisk opdatering af websites – på alle sprog

WooCommerce

Fuldt udbygget B2B løsning.

Delta API

En intelligent og lynhurtig e-commerce løsning.

Den ofte anvendte metode for integration mellem ERP, PIM og e-commerce er udveksling via eksport af hele dataset som XML, CSV eller Excel filer. Hvis du har mange informationer, er denne metode uanvendelig. I mange løsninger kan du først se resultatændringer i PIM systemet dagen efter på websitet. Med skyPIM har du som standard mulighed for at få fat på delta data, hvilket betyder at du har en tidssvarende opdatering af webshoppen. Kombinationen af skyPIM B2B og skyPIM delta løser en række væsentlige krav, der er til en moderne e-commcerce løsning.

  • Hold styr på lagertal fra minut til minut
  • Opret ny kunde i ERP systemet og giv straks adgang på shoppen
  • Ordre fra webshoppen overføres straks til ERP

   

Delta API

En intelligent og lynhurtig e-commerce løsning.

Dynamicweb

Kombination af det bedste fra to verdener.

Sammen med øgede mængder af data og stigende forventninger til unikke kundeoplevelser, er ensartede og fyldestgørende produktdata blevet en essentiel konkurrencefaktor på højde med dine priser. Med standardintegrationen mellem skyPIM og Dynamicweb får du en enkel løsning, der understøtter din forretning. Indholdet leveres fra skyPIM, så du i Dynamicweb fuldstændig kan fokusere på det grafiske udtryk.

  • Nem data integration fra PIM til Dynamicweb
  • Du leverer altid ensartede og fyldestgørende produktdata
  • Brugervenlig og målrettet integration
  • Styring af relationer, filtre og facetter – direkte i PIM
  • Du begrænser kompleksitet på dine websites

   

Dynamicweb

Kombination af det bedste fra to verdener.

B2B platform

Boost din e-commerce.

Udvidelsen af en e-commerce løsning til understøttelse af business-to-business, viser sig ofte at være både en besværlig men også en omkostningstung proces. Ud over kravene der stilles til integrationen med andre systemer, kan det medføre en omfattende udvikling og udbygning af e-commerce løsningen. Med skyPIM følger business-to-business med som en integreret del af pakken, hvilket gør implementering af e-commerce løsningen langt billigere.

  • Integration med øvrige relevante systemer.
  • Fuld kontrol med datasikkerheden
  • Historik: ordrer, fakturaer mm
  • Igangværende ordrer, shop og ERP
  • Kundespecifikke priser
  • Kundespecifikke produkter
  • Kundespecifikke lister
  • Favoritlister
  • Brugerstyret adgang
  • Sælger kan logge ind som kunde
  • Udsend mail via liste
  • Produktion af datablade – e-paper, PDF-fil eller til tryk
  • Produktion af kataloger – e-paper, PDF-fil eller til tryk
  • Dynamisk integration til mailplatform

   

B2B platform

Boost din e-commerce.

Facetter

Målret til mennesker, men optimér mod robotter.

Hvad hjælper det, at du har verdens bedste produkter, hvis mulige kunder ikke kan finde dem? PIM hjælper dine kunder med at indsnævre, sortere og finde produkterne intuitivt og enkelt. Dette sker uden at søgemaskiner bliver forvirrede over sider der indekseres. For at optimere mod søgemaskiner, gælder det om at udnytte facetter, filtre og kategorier på bedste vis. Denne øvelse udføres simpelthen stærkest i PIM.

  • Indbygget styring af facetter, filtre og kategorier
  • Fjern kompleksitet fra CMS og e-commerce
  • General eksport og API interface til integration
  • Direkte integration med WooCommerce
  • Direkte integration med Dynamicweb

Facetter

Målret til mennesker, men optimér mod robotter.

Add-on udvidelser

Effektiv integration uden at gå på kompromis.

Selv om skyPIM er en moderne teknologiplatform, hvor en effektiv integration med CMS og e-commerce er indtænkt fra starten, understøtter den måske ikke dine særlige behov fuldt ud. Det er derfor muligt, at få kundespecifikke funktioner koblet direkte på platformen, så du undgår at gå på kompromis. Når du udvider skyPIM, kan du samle specialudviklinger ét sted på platformen. Så er du sikker på, at det virker – også i næste version.

  • Begrænsning af kompleksitet på dine websites
  • Håndtering af nuværende og fremtidige krav uden problemer
  • Levér altid ensartede og fyldestgørende produktdata
  • Du kan udvide systemet, når dine behov ændrer sig
  • Få en løsning der passer 100% til dig
  • Kan altid afvikles på den kørende version af skyPIM
  • Tilpasning og vedligeholdelse af integrationer ét sted

   

Add-on udvidelser

Effektiv integration uden at gå på kompromis.

Tilpasninger

En løsning der kan vokse.

PIM løsninger har ry for at være komplekse og omkostningstunge projekter, hvor selv de mindste tilpasninger ofte kun kan implementeres af dyre specialister. I skyPIM kan du vælge et tema, der dækker de mest basale behov. Og med den intuitive brugergrænseflade, kan du selv opsætte og udbygge systemet, så det afspejler din egen virkelighed. Men du kan selvfølgelig også trygt vælge, at overlade det til en af vores kompetente partnere.

  • Opsæt systemet så det afspejler din virkelighed
  • Intuitiv brugergrænseflade til opsætning og daglig vedligeholdelse
  • Opret egne datatyper, felter, relationer og arbejdsgange
  • Opret egne integrationer via et standard interface
  • Du kan udbygge systemet med tiden

Tilpasninger

En løsning der kan vokse.

Dynamiske felter

Opret felter der passer til dine informationer.

SkyPIM har de basisfelter der er behov for, så systemet er kørende. Resten opretter du selv, så de passer til netop dine informationer. Du kan oprette de typer af felter der passer til en moderne skalérbar PIM-løsning. Informationerne håndteres også efterhånden som de ændrer sig.

  • Opret det antal felter der er behov for
  • Alle typer af felter kan oprettes som universelle eller versionerede
  • Mulighed for at anføre brugsmønstre direkte på felter
  • Intuitiv brugergrænseflade til vedligeholdelse af felter

   

Dynamiske felter

Opret felter der passer til dine informationer.

Formvisning

Informationer der passer til din forretningsgang.

Du er i førersædet og bestemmer selv hvordan data anvendes og vises på en overskuelig måde. SkyPIM håndterer det tekniske, så du kan fokusere på at optimere forretningsgangene, uden at skulle bekymre dig om kompleksiteten. 

  • Opret visninger der passer til dit indhold
  • Genbrug og sammensæt paneler på tværs af menu indgange
  • Lås felter for redigering eller gør dem obligatoriske

   

Formvisning

Informationer der passer til din forretningsgang.

Listevisning

Hvordan din information skal præsenteres.

Opret selv det antal listevisninger der passer til dine arbejdsgange. Om det er produkt-, variations- eller kollektionsdata, så kan du selv oprette og sammensætte på tværs af menuer og indgange.

  • Opret selv visninger til produkt-, variations- eller kollektionsdata
  • Simpel og intuitiv opsætning
  • Sammensæt selv brugeroplevelsen
  • Lås felter for redigering eller gør dem obligatoriske

   

Listevisning

Hvordan din information skal præsenteres.

Mange-til-mange relationer

Få tjek på de indbyrdes relationer.

Med skyPIM kan du forbinde produktinformationer, så de er optimeret i forhold til forretningsgangene i netop din virksomhed. Med denne funktion kan du umiddelbart løse opgaver, der i andre systemer kun kan lade sig gøre med specialudvikling.

  • Ubegrænset antal relationer
  • Opret relation til eller mellem egne datatyper
  • Tilføj egne felter til relationer
  • Udstilles automatisk gennem oprettede kanaler

   

Mange-til-mange relationer

Få tjek på de indbyrdes relationer.

Søgning og filtrering

Find det du søger – første gang.

Det kan være du ønsker en traditionel søgning ved brug af filtre og facetter, eller måske en mere interaktiv tilgang, hvor du kommer tættere på kunderne. Med skyPIM kan du skabe en brugeroplevelse der er helt unik, og hvor du stadig bevarer din egen visuelle brandidentitet.

  • Opret et ubegrænset antal søgninger
  • Opret specialiserede søgninger til specifikke formål
  • Opret søgninger med adgangsbegrænsninger for grupper eller enkeltpersoner

Søgning og filtrering

Find det du søger – første gang.

Tekstgrupper

Kan gøre dine data endnu mere værdifulde.

Når du skal genanvende data, har du ofte behov for at sammensætte dem på mange forskellige måder. Til dette formål har skyPIM et meget stærkt værktøj. Her kan du sammensætte data til lige præcis det formål du ønsker, og helt uden programmørbistand. Med aktivt brug vil du løbende kunne optimere på din løsning.

  • Fremstille HTML taggede tekster
  • Fremstille XML taggede tekster
  • Fremstille InDesign taggede tekster
  • Stort bibliotek af indbyggede funktioner

Tekstgrupper

Kan gøre dine data endnu mere værdifulde.

Keywords

Optimering af din søgning.

Søgeordsadministration med en innovativ og mangesidig tilgang. Du kan opdage, analysere, gruppere og organisere et stort antal søgeord, så du opbygger og optimerer din søgning.

  • Søg ud fra relevante og kundefokuserede søgeemner
  • Benyt søgeemner til at indeksere de rigtige termer

Keywords

Optimering af din søgning.

Teknisk platform

Helt i særklasse

Vi tillader os at kalde vores system for den bedste PIM løsning. Vores skyPIM software er helt i særklasse og derudover samarbejder vi med de bedste spillere på markedet til at sikre den bagvedliggende infrastruktur. Tilsammen kan vi garantere performance, og en platform der vil håndtere din virksomhed professionelt.

  Teknisk platform

  Helt i særklasse