Hvad er PIM?

Digitalisering eller PIM er to sider af samme sag.